De Klinker is een Centrum voor Ambulante Revalidatie en richt zich naar

  • Kinderen en volwassenen met gehoorproblemen
  • Kinderen met autismespectrumstoornissen
  • ADHD
  • Complexe ontwikkelingsstoornissen
  • Kinderen met uitvallen op meerdere ontwikkelingsdomeinen

Ze wensen specifiek het ‘ontwikkelingslokaal’ verder in te richten (aangepaste zittingen, middelen om lokaal prikkelarm te maken, inrichten spelgedeelte,….)

Geplaatst door Zonta