Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen organiseert in vier wijken in Oostende laagdrempelige ontmoetingsplekken, de familiesalons.
In maart 2019 verhuist het familiesalon ‘De Nieuwe Stad’ in O’de.
Het familiesalon krijgt voor 5 jaar een ruimere plek (van SHM) die gedeeld wordt met Arktos (kinderen en jongerenwerking).
Samen met Arktos moeten ze instaan voor de (verdere) inrichting.
Bij het familiesalon vormt ontmoeting tussen ouders en kinderen en de onderlinge dialoog en ondersteuning tussen ouders zelf en andere wijkbewoners het fundament.
Het is een plaats waar ouders elkaar kunnen ontmoeten in een laagdrempelige en veilige omgeving.
Met deze ontmoetingen willen ze bereiken dat ouders de nodige raad, het luisterende oor of de concrete hulp vinden die ze nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen, ofwel bij professionals, ofwel bij elkaar, ofwel bij andere wijkbewoners.
Er wordt ingespeeld op individuele behoeften en vragen en er kunnen nieuwe initiatieven groeien die tegemoet komen aan concrete noden die kwetsbare gezinnen uit de wijk collectief ervaren.

Geplaatst door Zonta