Welke projecten steunen we?

Zonta Club Damme wenst vooral ‘sociale projecten’ te ondersteunen die aansluiten bij de doelstellingen van Zonta International. Zonta internationaal streeft ernaar om de situatie/statuut van de vrouwen wereldwijd te verbeteren, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Concreet vertaald in projectensteun betekent dit dat we bij voorkeur (NIET exclusief) inzetten op projecten die:

  1. De situatie van de vrouw (en haar kind) verbeteren op wettelijk, politiek, maatschappelijk, economisch en professioneel vlak
  2. De gezondheidszorg van de vrouw en het kind verbeteren
  3. Gelijke kansen voor vrouwen en kinderen promoten en ondersteunen
  4. Jonge vrouwen aanmoedigen in hun studie en vorming
  5. Bijdragen tot de versterking van vrouwen en kinderen in armoede

Criteria

Het verzamelen van fondsen gebeurt door het organiseren van speciale acties. De ingezamelde fondsen worden deels besteed aan lokale projecten, deels aan internationale projecten waarbij onderstaande criteria doorslaggevend zijn.
We verkiezen kleinschalige projecten, op beperkte termijn realiseerbaar, binnen een haalbaar budget, die duurzaamheid garanderen en die geen aanspraak kunnen maken op reguliere financiering.

Procedure

Projectverantwoordelijken die een vraag tot ondersteuning stellen kunnen dit doen via onderstaand aanvraagformulier dat op de website te raadplegen is en waar de indiener duidelijk kan maken of de projectdoelstelling kadert binnen bovengenoemde Zonta-doelstellingen.

Projectaanvragen worden besproken in het comité sociale projecten en op het bestuur en kan (indien gewenst) ook op de agenda geplaatst worden van een ledenvergadering.

Elke projectindiener krijgt naderhand een schrijven/mail waarin staat of het project al of niet weerhouden wordt en indien niet wordt er specifieke duiding gegeven waarom het niet matcht met onze doelstellingen.

Projecten worden (inhoudelijk) opgevolgd via terugkoppeling d.m.v. een korte schriftelijke verslaggeving en/of mondelinge verslaggeving op een ledenvergadering.

Er wordt zoveel als mogelijk visibiliteit (van Zonta) verwacht bij de goedgekeurde projecten (persbericht, logo-vermelding op affiche of folder, ….) en Zonta is vrij dit op te nemen op haar website of facebookpagina. De weerhouden projecten kunnen uitgenodigd worden op publieksactiviteiten waarbij de ondersteuning van Zonta ruim bekend gemaakt wordt.

Projectindiener / contactpersoon

Organisatie*

Contactpersoon*

Telefoon*

Email*

Kennis bij Zonta Damme*

Inhoudelijke omschrijving project

Titel*

Korte omschrijving*

Doelstelling(en) project*

Doelgroep*

Timing*

Sluit aan bij de volgende Zonta-doelstellingen

De situatie van de vrouw (en haar kind) verbeteren op wettelijk, politiek, maatschappelijk, economisch en professioneel vlakDe gezondheidszorg van de vrouw en het kind verbeterenGelijke kansen voor vrouwen en kinderen promoten en ondersteunenJonge vrouwen aanmoedigen in hun studie en vormingBijdragen tot de versterking van vrouwen en kinderen in armoede

Budget

Totale projectkost*

Gevraagd bedrag*