Uitbouw van de outreachende werking binnen het ‘Dagcentrum van De Sleutel’ te Brugge
Vanuit het dagcentrum sporen preventiewerkers druggebruikers op in de openbare ruimte of in thuissituatie met als voornaamste doel het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt. door toeleiding naar de (drug)hulpverlening.

Geplaatst door Zonta