Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Opbouwwerkers zetten ‘oe-ist?’ stoepgesprekken op met gezinnen in moeilijkheden EN gaven een ondersteuningspakket af -bestaande uit hygiënisch materiaal, fruit en vrijetijdsartikelen- ter ondersteuning en opfleuring van de dagen in lockdown.
(bij de samenstelling werd niet enkel aan de kinderen gedacht, maar ook aan de ouders)

Huis Mensa
Opvanghuis waar kwetsbare vrouwen (en hun jonge kinderen) in probleemsituaties vrijwillig terecht kunnen. Meer dan een huis, wil Mensa een Warme Thuis bieden waar de zrs. van Don Bosco met de vrouwen hun leven delen. 
Momenteel verblijven er 19 personen (waarvan 8 kinderen tss1 en 15 jaar). De moeilijkheden waarmee de vrouwen kampen zijn heel divers, maar allemaal zijn het vrouwen die op een of andere manier sterk gekwetst door het leven gaan en amper nog een thuis (of familie) hebben.
Huis Mensa creëert een familiale sfeer en verbondenheid;  probeert de vrouwen rust te bieden en laat hen toe om hun zelfwaarde en veerkracht weer op te bouwen.
Huis Mensa wordt niet gefinancierd, de vrouwen betalen ifvhun fin. mogelijkheden een bijdrage van 320€/pp/maand. De tekorten worden door de congregatie en via giften gedekt.

Huis Mensa – noden
De grootste noden zijn vooral het vinden van een betaalbare woning voor de vrouwen/gezinnen die weer op eigen benen kunnen staan. De krapte op de sociale woningmarkt leidt ertoe dat ze daartoe amper slagen en betekent ook dat de doorstroom in het gedrang komt (biënnium16-18: rollend woonfonds gecreëerd).
Wat kunnen we op korte termijn betekenen:
– aankopen van een laptop (te gebruiken door de mama’s en de schoolgaande kinderen) 
-het aanbieden van sinterklaasgeschenken (ingaand op de keuze van de mama’s of de kinderen zelf) voor de 8 kinderen die er verblijven
– optimalisatie van het internet op de 2e verdieping
– aankopen van een wasmachine en droogkast
aanbieden van juridische, financiële, maatschappelijke,… expertise v/d leden bij vragen en noden die zich kunnen stellen

Open Balie (EH Antoon Vandeputte)
Zorgt -in nauwe samenwerking met Poverelloen ‘t Sas- voor afhaalmaaltijden én een troostende babbel voor kwetsbare personen in het Brugse.
Dakloze personen kunnen –ondanks de huidige corona maatregelen- hun maaltijd ter plaatse nuttigen.  

Sue Ryder
Sue Ryder Woonzorg stelt betaalbare woongelegenheden in het arrondissement Brugge ter beschikking aan personen in psychosociale nood

Geplaatst door Zonta