De Klinker

De Klinker is een Centrum voor Ambulante Revalidatie en richt zich naar Kinderen en volwassenen met gehoorproblemen Kinderen met autismespectrumstoornissen ADHD Complexe ontwikkelingsstoornissen Kinderen met uitvallen op meerdere ontwikkelingsdomeinen Ze wensen specifiek het ‘ontwikkelingslokaal’ verder in te richten (aangepaste zittingen, middelen...

/ 5 maart 2019

Familiesalon Oostende

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen organiseert in vier wijken in Oostende laagdrempelige ontmoetingsplekken, de familiesalons. In maart 2019 verhuist het familiesalon ‘De Nieuwe Stad’ in O’de. Het familiesalon krijgt voor 5 jaar een ruimere plek (van SHM) die gedeeld wordt met Arktos (kinderen en jongerenwerking)....

/ 5 maart 2019

LOGIN

LOGiN richt zich tot kwetsbare (Brugse) jongeren van 15 tot 25 jaar die vastzitten in hun situatie en niet goed weten hoe die verder aan te pakken. Het zijn jongeren die geen aansluiting meer vinden bij de samenleving. D.m.v. casemanagement zoekt...

/ 5 maart 2019

Passer

Buitengewone secundaire school voor leerlingen met een autismespectrum.

/ 12 februari 2018

We care for Uganda

Enkele leden van Zonta Club Damme vervoegen een medisch-educatieve missie naar Uganda.

/ 9 februari 2018

WARRIORS against CANCER

Kunstproject waarbij door kunstfotografie een krachtig signaal wordt gegeven over de kwetsbaarheid v/h leven – donatie van kunstboeken aan dienst onco & aanwezigheid en visibiliteit van Zonta op vernissage.

/ 9 februari 2018

Kaba

Een kleinschalige winkel met kruidenierswaren tegen betaalbare aankoopprijzen, waar kansarmen gratis of tegen fel verminderde prijzen, kwalitatieve voedsel- en huishoudproducten kunnen verkrijgen.

/ 9 februari 2018