MamaStart

Kwetsbare gezinnen met kinderen tot en met het eerste leerjaar en zwangere moeders kunnen terecht bij MamaStart voor materiaalhulp, gaande van zwangerschapskledij, groot materiaal (bedje, buggy, maxi cosy, …) tot kinderkledij en speelgoed. Afhankelijk van de financiële middelen kunnen er ook verzorgingspakketten en pampers...

/ 5 maart 2019

De Sleutel

Uitbouw van de outreachende werking binnen het ‘Dagcentrum van De Sleutel’ te Brugge Vanuit het dagcentrum sporen preventiewerkers druggebruikers op in de openbare ruimte of in thuissituatie met als voornaamste doel het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt....

/ 5 maart 2019

De Klinker

De Klinker is een Centrum voor Ambulante Revalidatie en richt zich naar Kinderen en volwassenen met gehoorproblemen Kinderen met autismespectrumstoornissen ADHD Complexe ontwikkelingsstoornissen Kinderen met uitvallen op meerdere ontwikkelingsdomeinen Ze wensen specifiek het ‘ontwikkelingslokaal’ verder in te richten (aangepaste zittingen, middelen...

/ 5 maart 2019

Familiesalon Oostende

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen organiseert in vier wijken in Oostende laagdrempelige ontmoetingsplekken, de familiesalons. In maart 2019 verhuist het familiesalon ‘De Nieuwe Stad’ in O’de. Het familiesalon krijgt voor 5 jaar een ruimere plek (van SHM) die gedeeld wordt met Arktos (kinderen en jongerenwerking)....

/ 5 maart 2019

LOGIN

LOGiN richt zich tot kwetsbare (Brugse) jongeren van 15 tot 25 jaar die vastzitten in hun situatie en niet goed weten hoe die verder aan te pakken. Het zijn jongeren die geen aansluiting meer vinden bij de samenleving. D.m.v. casemanagement zoekt...

/ 5 maart 2019

Passer

Buitengewone secundaire school voor leerlingen met een autismespectrum.

/ 12 februari 2018

We care for Uganda

Enkele leden van Zonta Club Damme vervoegen een medisch-educatieve missie naar Uganda.

/ 9 februari 2018