Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een gezonde en betaalbare woning, toegankelijke gezondheidszorg, toegang tot dienstverlening, een behoorlijk inkomen…  Dit zou in een welvarende regio als Vlaanderen vanzelfsprekend moeten zijn. Jammer genoeg is dit voor een grote groep mensen niet zo. Voor Samenlevingsopbouw is de stem van deze groep mensen uitermate belangrijk. Hoe zij problemen ervaren is vertrekpunt voor ons werk. We versterken hun stem en ondersteunen hen. We laten hen opnieuw geloven in eigen kunnen.
Samenlevingsopbouw beschikt over expertise en een groep van 27 gemotiveerde medewerkers. Met ons werk willen we blijvende en tastbare verandering brengen in het leven van mensen die aan de kantlijn van onze samenleving dreigen te blijven staan. Hierbij sturen we steeds aan op samenwerking met partnerorganisaties en met het (lokaal) beleid.

Tot vandaag werkte Samenlevingsopbouw reeds in 4 op 5 van de West-Vlaamse gemeenten aan één of meerdere initiatieven. Onze medewerkers zwermen uit in de ganse provincie waar ze betrokken groepen opzoeken in hun woonplek. We werken zowel in de stad als op het platteland.

We sleutelen aan wetten en structuren die sociale uitsluiting in de hand werken. En we werken aan solidariteit.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vormt samen met 7 andere regionale instituten en met het Vlaamse ondersteuningsinstituut de sector Samenlevingsopbouw.

De steun vanuit Zonta Damme hebben we in de eerste plaats aangewend voor de aankoop van vloeibare handzeep en fruit. Ook een deel van de kost van de herbruikbare mondmaskers werd mede door jullie steun gefinancierd. In de pakketjes voegden we ook in klare taal informatie omtrent het virus en de maatregelen toe.

Het was een grote meerwaarde dat de medewerkers iets konden aanbieden bij een bezoek aan de mensen. Nu nog steeds, maar zeker in het begin van de coronacrisis was het niet eenvoudig de mensen te bereiken. De pakketjes hebben hierin een positieve rol gespeeld. Ook voor onze medewerkers zelf was het een grote plus iets te kunnen aanbieden aan de mensen. De mensen die een pakketje kregen, konden soms niet geloven dat ze zomaar iets kregen, waren blij en aangenaam verrast.

Nogmaals veel dank voor jullie financiële bijdrage hieraan.

Geplaatst door Zonta