Alle berichten van Zonta

De Sleutel

Uitbouw van de outreachende werking binnen het ‘Dagcentrum van De Sleutel’ te Brugge Vanuit het dagcentrum sporen preventiewerkers druggebruikers op in de openbare ruimte of in thuissituatie met als voornaamste doel het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt....

/ 5 maart 2019

De Klinker

De Klinker is een Centrum voor Ambulante Revalidatie en richt zich naar Kinderen en volwassenen met gehoorproblemen Kinderen met autismespectrumstoornissen ADHD Complexe ontwikkelingsstoornissen Kinderen met uitvallen op meerdere ontwikkelingsdomeinen Ze wensen specifiek het ‘ontwikkelingslokaal’ verder in te richten (aangepaste zittingen, middelen...

/ 5 maart 2019

Familiesalon Oostende

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen organiseert in vier wijken in Oostende laagdrempelige ontmoetingsplekken, de familiesalons. In maart 2019 verhuist het familiesalon ‘De Nieuwe Stad’ in O’de. Het familiesalon krijgt voor 5 jaar een ruimere plek (van SHM) die gedeeld wordt met Arktos (kinderen en jongerenwerking)....

/ 5 maart 2019

LOGIN

LOGiN richt zich tot kwetsbare (Brugse) jongeren van 15 tot 25 jaar die vastzitten in hun situatie en niet goed weten hoe die verder aan te pakken. Het zijn jongeren die geen aansluiting meer vinden bij de samenleving. D.m.v. casemanagement zoekt...

/ 5 maart 2019

Filmavond Beautiful Boy 19 februari 2019

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

/ 27 februari 2019

“Take good care of my baby”

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

/ 12 februari 2019

Verslag 11 februari 2019: Sober maal

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

/ 11 februari 2019

Zonta manuel 2018-2020

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

/ 8 februari 2019

Diner Tournante

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

/ 25 januari 2019