Een vereniging in Brugge die zich inzet om kinderen met een beperking plezier te laten beleven met muziek en dans (jeugdwerking door vrijwilligers) . Aanbieden van een muziekschool (op zaterdag – om de 2 weken) op maat van jongeren met een mentale beperking. Werking steunt volledig op vrijwilligers.
Financiële steun is voornamelijk voor de aankoop van (muziek)materiaal en –instrumenten.

Geplaatst door Zonta