Also mach men bescouwen
Staerker boven manne die vrouwen
Endo oec en eist sondere redene niet
Want so een starker dinghe wederstaet
So men met rechte staerker blivet

Jacob Van Maerlant
Der Naturen Bloeme 1270

Geplaatst door Zonta